Ohio krav för avlopp

Ohio krav för avlopp

Upplagd av:admin uppdateras: 2014-12-30

Ohio klasser hushåll avlopp som bortskaffande avlopp. Flera typer av dessa system är tillåtna i Ohio inbegripet slamavskiljare, aerob behandling, filtrering, lakning kakel fält, urlakning väggar och avlopp byggnad. Varje bostad som inte är ansluten till en gemenskap sanitära avloppsnätet måste ha ett hushåll systemet avlopp innan de kan ockupera huset. Varje system på en massa får endast tjäna en bostad och alla avloppsvatten från bostaden måste gå in i detta system. Fastighetsägaren är ansvarig för korrekt drift av systemet och som överensstämmer med statens riktlinjer.

Lämplig plats

Avloppssystem måste följa topografiska och område kraven i Ohio sanitära koden. Topografi varierar från plats till plats, till exempel, låglänta mark som översvämningar regelbundet, inte kan vara lämpliga för en septisk system som är beroende av en läcka fält. Ohio kräver att systemet inte kan påverka närliggande vattendrag och det måste finnas tillräckligt med mark för att systemet ska fungera effektivt, vilket i hög grad påverkas av jordart. Fastighetsägare måste samråda med lokala myndigheter godkännande vid val av plats för en septitank.

Ersätter Area

Varje parti behöver en sekundär plats där ett nytt system kan gå när det gamla systemet inte längre fungerar. Den sekundära plats måste också vara en bra plats för systemet, vilket innebär att adekvat hantera avloppsvatten, inte skadar mark eller ytvatten, eller bli ett irritationsmoment. Ersättande område får inte heller påverka säkerheten för någon privat vattenförsörjning.

Bakslag

Systemet måste vara minst 10 meter bort från partiet eller höger-sätt gränser, alla ockuperade byggnaden och eventuellt vatten tjänster linje. Systemet måste också vara 50 meter bort från alla privata vatten på tomten eller på någon av de angränsande delarna.

Undantag

Du kan inte installera en septisk system på en hel del som har tillgång till en gemenskap sanitära avloppssystemet. När en sanitär avloppssystem blir tillgängligt, då människor med avlopp måste överge dessa system och ansluta till gemenskapens system

Förbjudna objekt

Ohio förbjuder sätta något av följande objekt i ett avlopp system för bortskaffande. Petroleumprodukter inklusive plast, gummi, papper andra produkter än toalettpapper lämpligt för avlopp, lösningsmedel och färger, tyg och engångsblöjor, cigarettfimpar, jord, vax, kaffesump, matolja och matlagning fett. I förordningen anges också att alla andra avfall kända för att påverka driften av septisk systemet inte bör sättas in i den. Staten förbjuder folk från att dräneringsvatten från tak, cisternen svämmar över och den omgivande marken i dessa system.

Avloppsvattnet Begränsningar

Septic systemägare i Ohio är ansvarig för hur utflödet hanteras. De kan inte tillåta behandlat eller obehandlat avloppsvatten att svämma över tankar eller fält behandling. De får inte heller låta avlopp ange någon gammal eller vid användning brunnar eller cisterner. Avloppsvatten kan inte ange sjunka hål, sprickor eller öppningar i marken, som kan orsaka förorening av underjordiska bergsformationer. Det kan inte heller förorena grundvattnet.

Annan artikel

 • diy uteplats rum kit
 • Hur är prefab hem görs?
 • Fast pris och kostnad plus i remodeling
 • Hur ändrar jag mitt badrum sjunka?
 • Du kan försegla laminatgolv?
 • Hur man väljer ett trägolv att gå med dina köksluckor
 • solenergi projekt
 • hur att sy om ett badrum på en stram budget
 • hängrännor & vatten spridning
 • hur man bifoga ett bad sjunka till en fåfänga?
 •