välkommen www.give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

snickare bee livslängd

Postad av : Ulf Friberg

Carpenter bin är stora bin liknar humlor, förutom att de har en glänsande buken. Uppkallad efter sin förmåga att bygga ett bo i trä, har snickaren biet inte en lång livslängd

Vintertid

Snickaren biet vuxna tillbringar vintern inne i tunnlar boet, som den kvinnliga skapar genom att tugga i mjukt trä. Hannarna kommer ut på våren, följt av honorna en kort tid senare.

Egg Fack

Den kvinnliga snickare biet lägger ett ägg i sitt bo och lägger en boll av pollen i den före avskärma detta utrymmet med en kombination av tuggad trä och saliv.

Unga Bees

Ägget kläcks och de unga biet äter pollen bollen att behålla den. Inom fem till sju veckor, växer biet i sin vuxna form och kommer ut ur boet för resten av sommaren.

Död

manliga och kvinnliga vuxna bin som levt igenom en vinter och tagit på sig uppgiften av om äggen och skyddar boet dör kort efter att de har gjort detta.

Nya Vuxna

Den nya vuxna som nyligen har lämnat boet kommer att förbruka pollen under sommaren innan de hittar en gammal boet för att rensa ut och lever i när kallt väder in uppsättningar


Copyright ©2011